slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
Начало

ХЕЛИОС ЕНЕРДЖИ

Energy

„ХЕЛИОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД работи в областта на услугите, свързани с консултиране, одитиране, проектиране, управление на проекти, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия, сгради и енергийни обекти.
Дружеството е сред  фирмите, вписани в публичния регистър на Агенцията за енергийна ефективност за лицата, извършващи  обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи, съответно с Удостоверение № 00116/24.10.2008г. и Удостоверение № 00042/24.10.2008г.  и пререгистрирано съответно с Удостоверение № 00116/25.10.2011 г. и Удостоверение № 00042/25.10.2011 г.

„ХЕЛИОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД притежава сертификат за съответствие на внедрена Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международен стандарт  ISO 9001:2008 за Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи и консултантска дейност в областта на енергийната ефективност.

Дружеството разполага със съвременна, специализирана измервателна апаратура съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност и специализиран софтуер за компютърно моделиране на сгради.

Фирмената политика, наложена от нас се основава на непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги, коректност във взаимоотношенията, взаимоизгодно сътрудничество, точно изпълнение на поетите ангажименти и непрекъснато развитие.

Дейността на компанията се конкретизира в следните области:

  • Инженерно-проучвателни и предпроектни разработки в областта на енергийната ефективност и енергийното спестяване;
  • Решения за повишаване на енергийната ефективност при техническото и инвестиционно проектиране;
  • Консултации в областта на енергопотреблението и енергоспестяването; Проектиране на вентилационни и климатични инсталации; Електропроектиране; Инженерингови услуги;
  • Изготвяне на енергийни паспорти;
  • Енергийни одити;
  • Подготовка, защита и реализация на проекти за енергийно спестяване; Обследване на сгради, с възможност за издаване на Сертификат за енергийни характеристики на обектите, - категория А или Б.